Участници

Kойто е замесен

Община Русе

Организатор

Wild Serbia

Каяк обиколки организатор

Cyclomaniacs

Колоездене асоциация