Среща в Дробета Турну Северин

02 Jul 2016
9:00 - 10:30
Drobeta Turnu Severin

Среща в Дробета Турну Северин

В 9:0 часа – Отпътуване на румънските колоездачи, които искат да отидат в Кладово, от местността Ада Калех.

След това групата ще пътува надолу по Дунава и ще пристигне в Кладово, където ще се срещне със сръбските колоездачи и ще отдъхне на Кладовския плаж