Колоездачна асоциация „Джердап“

Колоездачна асоциация

Колоездачна асоциация „Джердап“

Колоездачна асоциация

About

Колоездачна асоциация „Джердап“ е неправителствена организация от Кладово, създадена през 2015 г. с цел повишаване на туристическия, културния и колоездачен капацитет на региона на Железни врата. Основни цели на организацията са насърчаването на колоезденето като важна част от здравословния начин на живот, опазването на околната среда, образованието на гражданите, насочено към повишаване на екологичното съзнание и опазване на природните ресурси. Заедно с Организация Cyclomaniacs от Румъния, Колоездачна асоциация „Джердап“

в момента управлява развитието на колоездачния маршрут Железни врата – 228-километров трансграничен маршрут, който свързва Кладово в Сърбия и Дробета Турну Северин в Румъния.

All session by Колоездачна асоциация „Джердап“