Poslepodnevni program

02 Jul 2016
14:30 - 20:00
Balotesti camp

Poslepodnevni program

Istražite biciklom okolna brda ili posetite neku od znamenitosti duž Đerdapske biciklsitičke rute.

Ako vam je jutarnja vožnja bila dovoljna odmorite se u bazenu kampa.