Biciklističko udruženje Đerdap

Biciklističko udruženje

Biciklističko udruženje Đerdap

Biciklističko udruženje

About

Biciklističko udruženje Đerdap je nevladina organizacija osnovana 2015. Godine sa ciljem da poboljša turističke, kulturne i biciklističe potencijale đerdapskog regiona. Fokus rada organizacije je promocija biciklizma kao zdravog načina življenja, zaštita životne sredine, edukacija građana u cilju podizanja ekološke svesnosti i zaštita prirodnih dobara. Zajedno sa organizacijom Cyclomaniacs, Biciklističko udruženje Đerdap trenutno rukovodi razvojem Đerdapske biciklističke rute – 228 km prekogranične rute koja povezuje gradove Kladovo u Srbiji i Drobetu Turnu Severin u Rumuniji.

All session by Biciklističko udruženje Đerdap

Vožnja do Drobete Turnu Severin

10:00 - 12:30
Kladovo beach

Gradska vožnja u Drobeta Turnu Severinu

12:30 - 13:00
Drobeta Turnu Severin

Dolazak u Balotešti kamp

14:00 - 14:30
Balotesti camp

Poslepodnevni program

14:30 - 20:00
Balotesti camp

Biciklističke igre

20:00 - 20:30
Balotesti camp

Večernji koncert

22:30 - 0:00
Balotesti camp

Opuštena nedelja

9:00 - 16:00
Balotesti camp

Kratka vožnja u Kladovu

9:30 - 10:00
Kladovo