Turistička organizacija opštine Kladovo

Organizator

Turistička organizacija opštine Kladovo

Organizator
youtube-icon
+381 19 801 690
info@tookladovo.rs

About

Turistička organizacija opštine Kladovo osnovana je 1995. godine sa ciljem unapređivanja kvaliteta i promocije sveukupnih turističkih potencijala opštine.

Cilj nam je da stvorimo i unapredimo neophodne uslove za razvoj turizma i time omogućimo mnogobrojnim turističkim subjektima da plasiraju svoje kapacitete i usluge i generišu veće prihode. Organizacijom brojnih edukativnih seminara i radionica, učešćem na raznim projektima na putu smo da poboljšamo i kreiramo sve neophodne preduslove kako bi ispunili ove ciljeve.

Iz godine u godinu učestvujemo na sajmovima turizma, promovišemo kompletnu turističku ponudu naše opštine i time doprinosimo stvaranju prepoznatljivog imidža našeg kraja.

Organizatori smo mnogobrojnih manifestacija na kojima se prezentuje kulturno-istorijsko nasleđe, tradicija i običaji opštine a najpoznatija je Etno festival koji je postao tradicionalni i prepoznatljiv i van granica naše opštine. Osim ove manifestacije organizujemo i aktivno učestvujemo u obeležavanju Svetog Trifuna, Dana vinogradara i voćara, Dana Dunava, međunarodne TID-ove regate, Zlatne bućke Đerdapa,Izložbe meda..
Uz dobru saradnju i uzajamnu pomoć sa Udruženjima,sportskim klubovima,NVO,osnovnim školama,Javnim preduzećima i ustanovama iz opštine Kladovo pokušavamo da podignemo nivo dosadašnjih zajedničkih aktivnosti i osmislimo nove.

Trenutne aktivnosti Turističke organizacije opštine Kladovo usmerene su ka izdavaocima privatnog smeštaja i afirmaciji potencijalnih lica koja bi se bavila tim poslovima.Pružamo potpunu logistiku od informisanja javnosti,potrebne dokumentacije, učestvovanja u opštinskom telu za kategorizaciju,praćenju propisa,važećih pravilnika,do edukovanja zainteresovanih lica i njihove dalje afirmacije kroz studijska putovanja,seminare i primere dobre prakse.Takođe, TOO Kladovo informiše sva lica koja ispunjavaju uslove za aktulene konkurse raspisane za kreditiranja i subvencije u oblasti turizma i pomaže pri apliciranju zainteresovanih.

Iniciramo potrebe za infrastukturna ulaganja, za lepši izgled Kladova,za uslove za ulaganja privatnog i stranog kapitala.Pružaocima usluga u ugostiteljstvu pomažemo edukacijama i slanjem na studijska putovanja.Povezujemo direktne korisnike posredovanja u receptivi-turističke agencije,turoperatore sa pružaocima usluga.

Blisko sarađujemo sa LTO Donjeg Podunavlja i Istočne Srbije o čemu govore i mnoga partnerstva na zajedničkim regionalnim projektima.

Smatramo da je turizam integrisan ako se na nivou cele regije umreže smeštajni kapaciteti,sadržaji i ugostiteljski objekt i proizvodi.
Na taj način pospešujemo direktni privredni rast na polju turizma i usluga o čemu govore i statistički podaci.

U okviru naše organizacije posluju i Kancelarija za dijasporu kao i Turistički informativni centar.

All session by Turistička organizacija opštine Kladovo

Kratka vožnja u Kladovu

9:30 - 10:00
Kladovo

Izložba fotografija

10:00 - 15:30
Kladovo beach

Chill out zona

10:00 - 15:30

Besplatne kajak ture – prva tura

11:00 - 11:45
Kladovo beach

Besplatne kajak ture – druga tura

12:00 - 12:45
Kladovo beach

Besplatne kajak ture – treća tura

14:00 - 14:45
Kladovo beach

Besplatne kajak ture – četvrta tura

15:00 - 15:45
Kladovo beach

Besplatne kajak ture – peta tura

16:00 - 16:45
Kladovo beach