Vožnja do Drobete Turnu Severin

02 Jul 2016
10:00 - 12:30
Kladovo beach

Vožnja do Drobete Turnu Severin

Nakon kratkog odmora na plaži u Kladovu grupa će krenuti prema susednom gradu Drobeta Turnu Severin.

Preći ćemo granicu preko Hidroelektrane Đerdap I tako da ne zaboravite da ponesete svoje pasoše.