Cyclomaniacs

Biciklistička asocijacija

Cyclomaniacs

Biciklistička asocijacija
facebook-icon

About

Biciklistička asocijacija koja se bavi promocijom biciklizma kao ekološkog načina transporta kroz saradnju sa partnerima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Glavni ciljevi organizacije su unapređenje infrastrukture, promocija bezbednosti biciklista i stimulisanje korišćenja ovog vida ekološki održivog transporta.

All session by Cyclomaniacs

Vožnja do Drobete Turnu Severin

10:00 - 12:30
Kladovo beach

Gradska vožnja u Drobeta Turnu Severinu

12:30 - 13:00
Drobeta Turnu Severin

Dolazak u Balotešti kamp

14:00 - 14:30
Balotesti camp

Poslepodnevni program

14:30 - 20:00
Balotesti camp

Biciklističke igre

20:00 - 20:30
Balotesti camp

Večernji koncert

22:30 - 0:00
Balotesti camp

Opuštena nedelja

9:00 - 16:00
Balotesti camp

Kratka vožnja u Kladovu

9:30 - 10:00
Kladovo

Gradska vožnja u Drobeta Turnu Severinu

9:00 - 10:30
Drobeta Turnu Severin